Prezes:
Krzysztof Bączkowski

Sekretarz: Małgorzata Szemberska

Skarbnik: Grzegorz Zaliwski