Pomimo ogromnego upału i dużej liczby uczestników (ponad 560 osób) udało nam się stanąć na podium

K 5 km
Małgorzata Szemberska – III miejsce
M 5 km
Krzysztof Bączkowski – III miejsce

…oraz zdobyć piękne medale

K 5 km
Marzena Rędziniak – IV miejsce
Agnieszka Guzior – IV miejsce
Edyta Cag-Sobczyk – VIII miejsce
Grażyna Wojdon – XI miejsce
Małgorzata Szwed – XIII miejsce
Monika Zając – XIII miejsce
Jolanta Maksoń – XVI miejsce
Czesława Draus – XVI miejsce
M 5 km
Rafał Sobczyk – XI miejsce
M – półmaraton
Marek Baran – VII miejsce