„Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami” zakończyły się dla nas sporym sukcesem. Zostały nagrodzone miejscami na podium…

K 5 km
Czesława Draus – I miejsce
Marzena Rędziniak – I miejsce
Małgorzata Szemberska – I miejsce

M 5 km
Krzysztof Bączkowski – I miejsce
Rafał Sobczyk – II miejsce

M – półmaraton
Marek Baran – I miejsce

…i medalami

K 5 km
Jolanta Żurek – VI miejsce
Monika Zając – VIII miejsce
Jolanta Maksoń – IX miejsce
Edyta Cag-Sobczyk – X miejsce
Jolanta Lis – XIII miejsce